Helpt je werkdruk verminderen met slimme tools voor personeelsgesprekken en zakelijk mindmappen

Ziekteverzuim, 7 oorzaken en 35 signalen

Signalen ziekteverzuim personeel voorkomen en herkennen

voor jullie gevonden op ondernemenmetpersoneel.nl

Ziekteverzuim van personeel kan je bedrijf veel geld kosten. Hoe kun je dit voorkomen? Herken deze oorzaken en signalen en beperk het verzuim binnen jouw bedrijf.

Ziekte kun je natuurlijk niet altijd voorkomen, maar je kunt als werkgever wel een belangrijke rol spelen bij de preventie van verzuim.

Ziekteverzuim voorkomen

Er zijn verschillende soorten verzuim. Je hebt bijvoorbeeld wit verzuim (terechte ziekmelding) en zwart verzuim (onterechte ziekmelding), maar ook kort en langdurig verzuim, psychisch en fysiek verzuim. 

Langdurig verzuim wordt steeds vaker veroorzaakt door psychische klachten. Denk aan werkstress en burn-outs. Vooral bij deze vorm van verzuim kun je als werkgever een preventieve rol spelen.

Ziekteverzuim herkennen

Als je goed oplet, kun je veel gevallen van (ziekte)verzuim zien aankomen. Welke signalen zijn er dat een werknemer dreigt uit te vallen?

7 oorzaken + signalen:

1. Afnemend werkplezier

Is je werknemer nog wel happy? Werkplezier is het belangrijkste medicijn tegen ziekteverzuim. Iemand die plezier heeft in het werk, zal zich minder snel ziekmelden. Let daarom op gedragsveranderingen. Iemand is bijvoorbeeld steeds vaker:

 • Kortaf
 • Cynisch
 • Angstig
 • Prikkelbaar
 • Stil en teruggetrokken
 • Besluiteloos

Ook uiterlijke kenmerken kunnen wijzen op verminderd werkplezier. Iemand oogt bijvoorbeeld:

 • Vermoeid 
 • Futloos
 • Slordig
 • Afwezig

Als iemand vaker te laat komt is dat een extra teken aan de wand. Afnemend werkplezier en bijbehorende signalen kunnen samenhangen met een of meer van de onderstaande oorzaken en signalen.

2. Conflict met collega

Een conflict op het werk kan de oorzaak zijn van regelmatig kort verzuim of langdurig verzuim. Let vooral goed op de volgende signalen en probeer het in de kiem te smoren:

3. Onveilig werken

Als een werknemer niet veilig werkt, is de kans op een bedrijfsongeval groter. Dit kan leiden tot ernstige blessures en langdurig verzuim. Let op deze signalen:

 • Klachten over de werkplek
 • Geen pauzes nemen
 • Niet werken volgens protocol
 • Geen beschermingsmiddelen dragen

Als werkgever moet jij zorgen voor veilige arbeidsomstandigheden. Je mag ook gedragsregels opstellen voor je werknemers. 

Een zieke werknemer?

Verzuim van personeel betekent vaak extra admini­stratie, organisatie en kosten. Je wilt natuurlijk het liefst dat medewerkers zo snel mogelijk weer aan de slag gaan. Een verzuimverzekering helpt je bij de aanpak van verzuim.

Zo werkt het

4. Privéproblemen

De thuissituatie van je werknemer is veranderd. Een scheiding, een ziek kind of een sterfgeval in de familie. De spanningen rondom deze situaties kunnen hem te veel worden. Herken op tijd de signalen. Iemand is:

 • Verdrietig
 • Minder productief
 • Minder betrokken
 • Minder alert

5. Financiële problemen

Als je werknemer schulden heeft, kan dat een grote impact op zijn leven hebben. Dit kan ook leiden tot verzuim. Je herkent het bijvoorbeeld aan de volgende situaties. Iemand:

 • Is onrustig, gestrest
 • Is minder geconcentreerd op zijn werk
 • Is regelmatig zijn ‘portemonnee vergeten’ (bij de lunch of een gezamenlijk cadeau)
 • Is lang niet meer op vakantie geweest
 • Vraagt om vooruitbetaling van loon of vakantiegeld

6. Toenemende werkdruk

Oplopende werkdruk is vaak een reden voor ziekteverzuim. Als werkgever kun je dit natuurlijk goed in de gaten houden. Let er op dat iemand niet ondersneeuwt in het werk. Herken de signalen. Je werknemer:

 • Slaat pauzes over
 • Werkt regelmatig over
 • Is gehaast, snel geïrriteerd
 • Maakt veel fouten
 • Is niet bereid collega’s te helpen

7. Fysieke en psychische klachten

Duidelijke signalen voor naderend ziekteverzuim zijn klachten over de fysieke of mentale fitheid. Misschien klaagt een werknemer zelf of je hoort het van een ander. Neem deze klachten serieus. Hieronder lees je hoe je hiermee om kunt gaan als werkgever.

Tip

Bekijk ook de video van ArboNed over het op tijd herkennen van werkstress:

Verzuim beperken, kom in actie!

Wat kun je als werkgever doen met deze signalen? Zorg dat je in alle gevallen snel in actie komt en laat zien dat je betrokken bent bij je werknemer. Maak regelmatig een praatje en vraag hoe het gaat.

Zorg dat er bij functioneringsgesprekken genoeg tijd is voor feedback. Laat weten dat er tussendoor ook ruimte is voor een gesprek. Creëer zo een open cultuur, waarin jij als werkgever benaderbaar bent. Daarmee kun je werknemers gemotiveerd houden en veel verzuimgevallen voorkomen.

Hoe pak je het aan?

Geef aan wat je opvalt en vraag vriendelijk wat er aan de hand is. Neem de tijd voor het verhaal van je werknemer. Ga niet in discussie over klachten, maar toon vooral begrip. Vraag of je iets kunt doen voor je werknemer en denk mee in mogelijke oplossingen. Schakel waar nodig direct de bedrijfsarts in of een andere arbeidsdeskundige.

Tip

Benut deze 5 manieren om verzuim te voorkomen in het MKB.

Wat moet je weten over de informatieplicht energiebesparing voor bedrijven

Vanaf 1 juli 2019 geldt de Informatieplicht Energiebesparing voor bedrijven die jaarlijks vanaf 50.000 kWh of 25.000 m3 aardgas(equivalent) verbruiken. Vóór die datum moeten zij in het eLoket van RVO rapporteren welke energiebesparende maatregelen zij hebben uitgevoerd.

De Informatieplicht Energiebesparing is een uitbreiding van de Wet milieubeheer, die sinds 1993 van kracht is. Daarin is vastgelegd dat bedrijven vanaf een bepaald energieverbruik maatregelen moeten nemen om energie te besparen. Vanaf 1 juli 2019 zijn zij ook verplicht om de genomen maatregelen te rapporteren. Dat is de Informatieplicht Energiebesparing.

WATT doe jij aan energiebesparing?

Verbruikt jouw bedrijf jaarlijks vanaf 50.000 kWh of 25.000 m3 aardgas(equivalent)? Dan ben je verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder. Vanaf 1 juli 2019 komt daar nog een wettelijke verplichting bij. Je moet namelijk vóór die datum rapporteren in het eLoket van RVO welke maatregelen je hebt uitgevoerd. Wat en hoe? Je leest het op deze website.

Meer over de Informatieplicht Energiebesparing

De kantoortuin is slecht voor je brein

voor jullie gevonden op NRC.nl

Japke-d. vraagt door Japke-d. Bouma sprak een hoogleraar die de kantoortuin wil afschaffen. “Als je écht geconcentreerd moet werken, is de kantoortuin de hel.”

Japke-d. Bouma onderzoekt hoe je gelukkig wordt op je werk. Tips via @Japked op Twitter.

Ik zeg het al jaren: de open kantoortuin is de hel, maar af en toe zijn er ook verstandige mensen die dat zeggen. Afgelopen vrijdag weer. Toen verscheen in NRC het opinie-artikel ‘Concentratie graag! Schaf de kantoortuin af’ van hoogleraar cognitieve psychologie aan de Universiteit Utrecht, Stefan van der Stigchel.

Aanleiding was zijn boek Concentratie, waarin hij schrijft dat we in de open kantoortuin zo vaak worden afgeleid door telefoontjes, geklets en openstaande chatschermen, dat ons werk er oppervlakkiger van wordt. Ik mocht hem bellen.

Vind jij de open kantoortuin ook de hel?

„Dat ligt heel erg aan de situatie. Je kunt er heerlijk even je mailtjes beantwoorden, of in je agenda bladeren, maar inderdaad: als je écht geconcentreerd moet werken, is de kantoortuin de hel. Er hoeft maar één prikkel te zijn, en je bent alweer afgeleid. Als dat vaak gebeurt, gaat je werk daaronder lijden.”

Dat komt, zo legt Van der Sitgchel in zijn boek uit, doordat je brein maar één taak tegelijk geconcentreerd kan uitvoeren – multitasken bestaat niet, hoeveel mensen ook zeggen dat ze het kunnen. Vraagt een collega bijvoorbeeld iets aan je terwijl je net aan het schrijven was, dan moet je brein zich eerst even ‘opruimen’: van de schrijfstand naar de praatstand. Helaas kost dat steeds even tijd en energie, net als het opruimen van je huis.

Maar je krijgt ook stress als je voortdurend moet wisselen van taken, zegt Van der Stigchel. „Vergelijk het met mensen die voortdurend op je deur kloppen. De derde keer reageer je echt niet meer vriendelijk. Zo werkt het ook met je brein: het wordt overprikkeld.”

Ik vind het heel moeilijk om mijn brein rust te geven.

„Is ook lastig! Ik heb veel biografieën gelezen van genieën, en zij hebben daar allerlei rituelen voor. Ze tellen bijvoorbeeld het aantal koffiebonen in hun machine, of gaan wandelen.”

Niet dat ik een genie ben, maar ik heb dat met douchen.

„Dat is ook een hele bekende! Ik ga zelf altijd mijn cd’s op volgorde leggen. Je kunt ook muziek luisteren die je al 1.000 keer gehoord hebt. Als het maar iets is wat je op de automatische piloot kan doen.”

Op kantoor kun je niet douchen, of je cd’s op volgorde leggen. Of de katten aaien.

„Nee, maar daar kun je wel even naar buiten, het liefst de natuur in. Want door een drukke stad lopen geeft ook weer allemaal prikkels die je bewust moet verwerken. Naar plaatjes van de natuur kijken werkt ook goed. Ik ken ook mensen die gaan roken om steeds even weg te kunnen lopen.”

Hè ja, goeie tip: begin met roken.

„Haha, nee hè? Ook slecht voor het brein.”

Lunchvergaderen is ook slecht, schrijf je.

„Ja, enorm! Gun mensen in hun pauze ook écht pauze.”

Maar wat je écht niet moet doen, als je je brein rust wil geven, en dat weten we allemaal allang, is op je telefoon kijken. Van der Stigchel gelooft niet dat we dommer worden van onze telefoon, of dat onze aandachtsspanne erdoor afneemt, „daar is althans nog steeds geen hard, wetenschappelijk bewijs voor”, maar je telefoon houdt je brein juist aan de gang én vermindert je concentratie door al die korte filmpjes, tekstjes en plaatjes – allemaal korte prikkels.

Maar jouw beste suggestie voor meer concentratie vond ik: ‘schaf de kantoortuin af!’

„Haha ja, ik wist dat jij me zou bellen toen ik dat schreef.”

Dat gaat toch nooit lukken? Ik hoor het in ieder geval nooit een werkgever zeggen: ‘we hebben ons vergist, weg met de kantoortuin’.

„Logisch, het is veel goedkoper om meer mensen bij elkaar te zetten.”

Hoe krijgen we dán die kantoortuin de wereld uit?

„Hoho, ik ben een wetenschapper, geen actievoerder, dat moeten anderen maar verzinnen. Ik vind wél dat werkgevers daarin veel meer verantwoordelijkheid zouden moeten nemen. Het hoeft overigens niet eens zo drastisch. Je kan ook al veel verbeteren door op kantoor stiltezones te maken, meer werkcellen, of betere afspraken tussen collega’s.

„En schaf de ‘altijd-bereikbaar-zijn-cultuur’ af, die veel werkgevers propageren. Collega’s die snel op klanten of collega’s reageren, krijgen complimenten en worden als betrouwbaarder gezien dan collega’s die zich afsluiten. Dat is eigenlijk heel stom, want het zijn vaak juist de werknemers die af en toe onbereikbaar zijn, die geconcentreerder werken.”

Gun iedereen af en toe een ivoren toren.

„Ha, ja. Ik noem dat in mijn boek ‘een zolderkamer’. Daar komt vaak het beste werk vandaan.”

Die komt er wel…

Afgelopen weken kwamen ze weer voorbij. De krantenjongens en andere bezorgers die ons leven wat gemakkelijker maken. En allemaal wilden ze graag een fooitje, net als toen ikzelf in Leeuwarden nog mijn krantenwijk had.

Nou hebben wij al jaren een NEE/NEE sticker op de brievenbus, dus ik was wat verbaasd toen vorige week zaterdag de bel ging en een vriendelijke jongen me het nieuwjaarskaartje van de reclamefolderbezorgers overhandigde.

Hij zei: “Fijn dat ik u nu eens ontmoet. U heeft een sticker op uw brievenbus en ik wou u tóch even laten weten dat ik elke week langskom en dan heel bewust niks bij u naar binnen gooi. U heeft dat immers liever niet? En daarom denk ik dat u het plezierig vindt dat ik zo zorgvuldig rekening hou met uw wensen”.

Uiteraard kreeg hij z’n fooitje. En ik had een fijne avond, want zo’n jongen die weet wat ie doet, weet hoe ie het moet aanpakken. Die komt er wel…

Over de NS Publieksprijs en Snellezen

Ik werd onlangs gebeld door een alleraardigste dame.
Ze vertelt dat ze weet dat ik snellees trainingen geef en dat ze van plan zijn de NS Publieksprijs op een leuke manier te promoten.
Ze willen een Instagram filmpje maken en dat dan met iedereen delen.

Haar plan in het kort:

“We stellen ons voor dat u in de trein stapt en dat wij u dan de zes genomineerde boeken geven om ze snel te gaan lezen.
Uiteraard vraagt onze interviewster u dan, wat u van de boeken vindt, welke uw voorkeurstem krijgt en waarom.”

Natuurlijk was ik gevleid en jazeker, iedereen zou deze extra promotie toch met beide handen aangrijpen? Maar toch wringt er iets bij mij.

De auteurs van de boeken die genomineerd zijn, hebben allemaal hun uiterste best gedaan om de mooist mogelijke verhalen te vertellen. Ze hebben soms uren of zelfs dagen gedacht over de beste zinnen die ze kunnen verzinnen.

En dan zou ik daar even snel doorheen gaan en mijn bescheiden mening geven?
Snellezen is immers bedoeld om de belangrijkste informatie uit een stuk te halen, of om antwoord te vinden op één of meerdere vragen.

Als voorbeeld:

De auteur heeft een prachtige zin geformuleerd. (het voorbeeld bewijst dat ik geen schrijver ben )

“Er staat een oude, knoestige, kromgetrokken, boom aan de rand van een pikzwart, peilloos diep, water.”

Na snellezen blijft daarvan over: “Er staat een boom aan het water.”

Dat is waar, maar daarmee wordt het werk van de auteur behoorlijk onderschat.

Wanneer ga je dan snellezen?

Snellezen werkt dus vooral heel goed als je, voor je studie of werk, veel moet lezen en daar ook nog wat mee gaat doen. Denk aan een toets, examen of een vergadering waar je goed voorbereid aan meedoet.

Kun je snellezen dan nooit gebruiken voor literatuur?
Natuurlijk wel. Als je lid bent van een leesclub en je hebt afgesproken dat je een bepaald boek overmorgen gaat behandelen, dan helpt snellezen je wel degelijk om je snel en goed voor te bereiden.

Met dit antwoord zegt de nog steeds enthousiaste dame, dat ze nog maar eens over hun leuke plan moeten nadenken.

Note: Ik heb inmiddels 3 van de 6 genomineerde boeken – in het echt – gelezen en het waren juweeltjes….

 

 

Bootcamp Snellezen voor slimme mensen

Altijd al sneller willen lezen en dan mindmappen gebruiken bij het onthouden, studeren en je voor te bereiden op belangrijke vergaderingen?
In een intensieve middagsessie leer je de methode en technieken om veel sneller te kunnen lezen.
Je gaat er echt veel plezier aan beleven.

Informatiestress? Doe de Bootcamp training snellezen en mindmappen!

In dit jachtige tijdperk neemt de hoeveelheid informatie alsmaar toe. Er zijn methoden om hier effectiever mee om te gaan. Snellezen laat je de informatie die je leest sneller in je opnemen. Mindmaps zijn ‘spiekbriefjes’ waarmee je weggezakte informatie snel en effectief weer terughaalt.

Meld je aan door een mail te sturen naar “Jane Kalka | PR PRO” <janekalka@prpro.nl>
Je ontvangt heel snel de bevestiging voor de training.
Wanneer: maandag 2 september 2018 en als je dan nèt niet kunt… ook op maandag 1 oktober 2018
Tijd: 13.00 – 17.00 uur
Locatie: Tribes, Papendorpseweg 95 – Utrecht
Prijs € 99,- (excl. btw)

Grote opdrachtgevers mogen nu echt niet meer te laat betalen

voor jullie gevonden op zipconomy.nl

Oude afspraken over langere betalingstermijn dan 60 dagen zijn vanaf 1 juli nietig.

Nu was er sinds vorig jaar al een wet die regelde dat grote bedrijven kleinere bedrijven niet langer dan 60 dagen mogen laten wachten op hun geld. Dit gold eerst alleen voor nieuwe contracten, maar nu geldt voor oude afspraken ook de termijn van 60 dagen.

Grote bedrijven hebben een jaar de tijd gekregen om in oude contracten de betalingstermijn op het maximum te zetten. In de nieuwe wet die op 1 juli vorig jaar in werking trad was een overgangstermijn van een jaar opgenomen en die is dus afgelopen 1 juli verlopen.

Staat in een contract toch een langere betalingstermijn, dan is die nietig, zo schrijven de in incasso gespecialiseerde advocaten van e-legal. De langere termijn is ongeldig en in plaats daarvan geldt de wettelijke betalingstermijn van 30 dagen. Leveranciers kunnen na die periode aanspraak maken op de verschuldigde wettelijke handelsrente en incassokosten vanaf 30 dagen na ontvangst van de factuur.

Meer consequenties

Voor grote ondernemingen zijn nog wel meer consequenties verbonden aan laks zijn met betalen. Slecht betalingsgedrag kan doorwerken in de financiële cijfers van een onderneming. Structureel te laat betalen moet als voorziening op de balans staan voor de na te vorderen wettelijke handelsrente. En dat dan wel voor de duur van de verjaringstermijn van 5 jaar, een flink bedrag dus.

Omdat alle grote ondernemingen publicatieplichtig zijn, is zo voor iedereen straks in de jaarcijfers te zien dat een bedrijf een notoire wanbetaler is. De nieuwe wet geldt trouwens alleen voor afspraken tussen grote en kleinere bedrijven. Tussen grote bedrijven onderling geldt de maximum betalingstermijn niet.

Stroomschema

In het onderstaande stroomschema hebben de incasso advocaten van E-legal alles nog eens op een rij gezet. Het laat zien aan welke betalingstermijn welke rechtsvorm zich nu dient te houden.

wettelijke betalingstermijn

Onze Snellees workshop voor nieuwe raadsleden loopt als een trein

SPECIAL: VEEL SNELLER LEZEN, VEEL BETER ONTHOUDEN voor (nieuwe) Raadsleden

In dit jachtige tijdperk neemt de hoeveelheid informatie almaar toe. Dat geldt zeker voor nieuwe raadsleden die heel veel stukken moeten lezen.

De deelnemers leren in 1 dagdeel (ochtend,middag, of avond) de basismethoden en -technieken om hier effectiever mee om te gaan.

De methode bestaat uit:

Snellezen, want dat laat je informatie die je leest sneller in je opnemen.
Verbeter meetbaar je leessnelheid met een goed begrip van de inhoud door het toepassen van de meest recente technieken op het gebied van snellezen.
In deze intensieve snelleestraining leer je niet alleen sneller te lezen, maar ook hoofd- en bijzaken te scheiden en doeltreffend tot de kern van de zaak door te dringen.

Mindmaps, want dat zijn a.h.w spiekbriefjes waarmee je weggezakte informatie snel en effectief weer terughaalt.
We denken en praten allemaal sneller dan we kunnen schrijven. Vaak ontvangen we een overvloed aan informatie.
Hoe kun je nu op eenvoudige en heldere wijze notities maken zonder de kern van het verhaal te verliezen?
Mindmapping is een creatieve denk- en notitiemethode, waarbij je het onderwerp centraal plaatst, om van daaruit een netwerk van sleutelwoorden en symbolen op te bouwen.
Zo ontstaat een kaart (Map) van je gedachtepatronen (Mind).

Voor inplannen neem direct contact op: https://www.drielingh.nl/?page_id=52/

Zou jij ook meer klanten willen?

Wil je meer bedrijven als klant? Dan zou je moeten weten wat de nieuwste manier is van succesvolle B2B internet marketing en verkoop.Je spendeert misschien veel geld aan SEO en Adwords om bezoekers op je website te krijgen. Maar levert dit te weinig klanten op? Of lukt het je uberhaupt niet om de aandacht te trekken?

Is er een aanpak die werkt! Die gaan we je laten zien  tijdens een kosteloos seminar, speciaal voor bedrijven die B2B zakendoen in Nederland.

Lees hier meer info het seminar op 23 maart.

Je bent van harte welkom om te komen. Het is meer dan de moeite waard!

Datum & tijd: vrijdag 23 maart van 15.00 – 17.00 uur
Locatie: Tulip Inn Media Park, Koninginneweg 30, Hilversum
Kosten: €0 voor ondernemers en managers

Meld je aan voor dit seminar.​

Tot dan!Met vriendelijk groeten,
Martijn Has en Ab Ekels
Success Consulting NederlandSeminar agenda

23 mrt B2B Internet marketing en verkoop – introductie meer info
6 april Doelen en resultaatgericht werken – introductie meer info
6 april Succesvol in Koude acquisitie – WORKSHOP meer info
20 april Succesvol in Koude acquisitie – introductie meer info

Let op. Mochten deze data al bezet zijn…. kijk dan altijd bij Succes Consulting op hun site want ze doen dit vaak.