index_img1.gif Reviews Partners Software Ecosysteem
Verkoop implementatie Content Koppelingen
Veel organisaties gebruiken Reviews bij het voorbereiden van beoordelingsgesprekken en het opbouwen van personeels dossiers.
In dit schematisch weergegeven "software ecosysteem" laten we zien dat er veel manieren zijn waarop kan worden samengewerkt.
Dat kan bij het leggen van koppelingen en im-export functies naar andere personeels informatiesystemen. Hiermee voorkomen we dubbele invoer en blijven de gegevens synchroon en up-to-date.
We kunnen ook koppelingen leggen naar aanbieders van opleidingen waarmee direct kan worden ingespeeld op de Persoonlijke Ontwikkel Plannen (POP) van de medewerkers.
Iedere branche kent haar eigen competenties en profielen. Met Reviews is het mogelijk om deze zelf voor te bereiden en via Import, in Reviews te gebruiken.
Bij de functionele implementatie van Reviews is vaak assistentie van een HRM adviseur gewenst. Deze kunnen helpen bij het vaststellen van de competentieprofielen en het inrichten van het beoordelingsproces.
Bij de aanschaf van Reviews zijn vaak partners betrokken die met Reviews extra diensten aan hun clienten kunnen aanbieden.