Waar is Wally? (oorspronkelijk: Where’s Wally?) is een populaire jeugdboekenserie getekend door de Engelsman Martin Handford. De serie is een van de bekendste “zoekboekenseries” ter wereld.

Elk boek berust op hetzelfde principe: op verschillende grote getekende platen moet een man teruggevonden worden: Wally. Dit wordt echter lastig door het feit dat de pagina’s erg vol getekend zijn, en Wally derhalve vaak maar deels te zien is. Er bestaan makkelijkere “zoekboeken”, waarbij alleen naar Wally gezocht kan worden, en moeilijkere, waarbij op drukkere platen ook naar andere dingen gezocht moet worden, zoals een sleutel en een bot. De boeken waren aanvankelijk alleen bedoeld voor kleine kinderen, maar de serie bleek ook bij volwassenen populair.

De tekeningen waarop de lezer Wally en de overige personages/voorwerpen moet zoeken spelen zich af op verschillende locaties, zoals echt bestaande plaatsen maar ook andere tijdperken of fantasiewerelden. Kenmerkend zijn de vele bizarre of opmerkelijke situaties die op deze tekeningen te zien zijn.

In totaal verschenen er zes boeken van de serie die tot de klassieke serie behoren. Daarnaast kwamen er verschillende kleinere boeken en speciale uitgaven uit, waaronder een stickerboek. Na de eerste twee delen groeide de serie sterk in populariteit.

Speel Waar is Wally? in hartje Rotterdam

In 1991 verscheen in de Verenigde Staten de animatieserie Where’s Waldo?, gebaseerd op de boeken (Wally wordt in Amerika steevast vertaald naar Waldo)

Maar als het gemakkelijker is om Wally te vinden in een “Waar is Wally ” boek, dan om minimaal één relevant stuk informatie in je visuele mindmap te vinden, dan doe je ècht iets fout.

Een veelgemaakte vergissing bij het mindmappen is dat je alles wilt vastleggen dat je hoort of ziet. Het resultaat van deze slechte gewoonte is  een map die overvol is met beelden en aandachttrekkers. Dat is het concept van de Wally boekenserie die er voor zorgt dat we veel te veel tijd besteden aan het vinden van de hoofdpersoon. Op een overvolle map zijn de mogelijkheden om dingen te onderscheiden en te herkennen, beperkt: Een doel dat je gemakkelijk vindt als het afzonderlijk staat, wordt lastig te ontdekken als het omringd is door heel veel andere afelidende dingen.

Je trapt in de Wally valkuil als:

  • – het op het eerste gezicht een zootje is
  • – er geen volgorde te ontdekken is
  • – er weinig witte vlekken zijn  die de onderwerpen een beetje lucht geven
  • – de kleuren in je map je niet helpen focussen, maar verwarren
  • – alle tekeningen hetzelfde formaat hebben 
  • – je lastig kunt begrijpen waar het over gaat 
  • – het te lang duurt voor je belangrijke zaken oppikt

Overvolle beelden werken prima in Wally’s boeken omdat ze lastige dingen omzetten in een doel: Vind het onderwerp. Dat werkt niet in een visuele mindmap.
Stel je voor dat je tegen de lezers zegt: “Probeer de relevante informatie hier maar eens uit te vissen” Natuurlijk niet. Teken daarom alleen wat belangrijk is voor je publiek.  En vergeet nooit dat je niet alleen voor jezelf werkt.

Je voorkomt overvolle beelden door alles zo eenvoudig mogelijk te houden. Bepaal welke elementen het belangrijkst zijn in je map en help de lezer om die te ontdekken door kleur, formaat en ruimte slim te benutten.

Het is zo eenvoudig te denken dat meer beter zou zijn, maar soms geeft een beetje witte ruimte evenveel informatie